Alternativ behandling og rehabilitering

Dyr fra Sverige må behandles mot bendelorm

 

Hunder og katter som kommer fra Sverige må behandles mot bendelorm
Ny forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige ble fastsatt 8. mars 2011 med ikrafttredelse 11. mars 2011. Den nye forskriften kan lastes ned under.


Hva du må gjøre ved innførsel av hund eller katt fra Sverige

Alle hunder og katter eldre enn tre måneder skal behandles mot revens dvergbendelorm i løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge.
Etter førstegangsbehandling som nevnt over, kan hunder og katter som regelmessig innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i stedet for ved hver grensepassering.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Det er ikke nødvendig med attest fra veterinær.

Ved innførsel av hund og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at dyret er behandlet. Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned under.
Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.

Link til Mattilsynets vedtak og forskrift her.
Skriv ut egenerklæringsskjema her.
Les hele forskriften her.