Akupunktur

Akupunktur er en kinesisk behandlingsform som har blitt benyttet i tusener av år. Behandlingen er såkalt holistisk, en helhetsbehandling som er ment å gjenopprette energibalansen i kroppen.

Moderne medisin forklarer akupunktur ved at nervesystemet kan manipuleres gjennom stimulering av punkter på kroppens overflate. I prinsippet kan mange sykdommer behandles eller lindres med akupunktur, utenom tilfeller som krever kirurgi. Akupunkturbehandling forebygger sykdom, styrker immunforsvaret og kan brukes ved kroniske sykdommer. Hos dyr har man hatt spesielt god respons på kroniske muskel-, ledd- og skjelettlidelser (bla.  forkalkninger, stivhet og smerte). Ryggprolaps, spondylose, allergier, svakheter i immunsystemet, epilepsi og kronisk diaré er andre tilstander der man kan ha god nytte av akupunkturbehandling.

Akupunktur brukes både alene og i kombinasjon med annen behandling.

PetVett har egen akupunktør, Cecilie Askvig, som holder til ved PetVett Sandvika. Hun mottar henvisninger fra hele Sør-Norge. Cecilie er også utdannet veterinær, og kan på den måten kombinere ”skolemedisinen” med den gamle, orientalske behandlingsmåten akupunktur. Når hun starter akupunkturbehandlingen, setter hun seg først ned og går grundig gjennom de forhold som kan være av betydning for problemet som hunden eller katten har. Hun foretar alltid en medisinsk undersøkelse, og konsentrerer seg om helheten i det hun finner. Alt etter hvilken lidelse som behandles, og hvor fort kroppen responderer på behandlingen, behandles pasienten 1-2 x i uka i 3-6 uker. Det er alltid individuelle forskjeller. En behandlingsrunde kan være nok, eller det kan være man bestemmer seg for å gi behandling med ulike intervaller.