Fugl, gnagere og reptiler.

Som en generell regel gjelder det, at alle dyr bør ha en helsesjekk en gang i året. Her kan veterinæren oppdage begynnende sykdom, sjekke tennene og gi råd om hva dyret trenger på dette stadiet i sitt liv. Det er også viktig å få sjekket dyr som går ute for parasitter, både av innvortes og utvortes slag.

Har man flere dyr, det være seg fugler eller gnagere, bør nye dyr som skal introduseres til besetningen ha en sjekk hos veterinær først. På denne måten unngår du at det bringes smitte inn i en frisk besetning.

Er du ny dyreeier, settes det opp spesielle timer for deg der du får informasjon om forebyggende helsearbeid, og der det også blir foretatt en generell helseundersøkelse på ditt dyr.
Er du ikke ny fugleeier, husk at alle fugler og dyr har godt av en årlig helsesjekk. Slik kan veterinæren fange opp tidlige sykdomstegn, som kan være med å øke livskvaliteten og forlenge livet til ditt familiemedlem.

Både PetVett i Sandvika og PetVett Bergen har veterinærer med spesiell fordypning i fugl, gnagere og reptiler. Dette er dessverre en pasientgruppe som ofte blir stemoderlig behandlet av veterinærer, siden den norske veterinærutdannelsen ikke inneholder stort om disse artene. De veterinærer som er spesielt interesserte må selv ta videreutdanning og kurs innen feltet.

Veterinær Kari Lutro har spesialkompetanse og mer enn 20 års erfaring innen fugler og eksotiske dyr, kaniner, gnagere, ilder og reptiler. Hun er blant landets fremste veterinærer på området, og holder nå til på PetVett i Sandvika.

Veterinær Katrin Zimmermann har lang erfaring med fugl, kaniner og gnagere, og får ofte henvisninger fra klinikker utenfor kjeden.

Les mer om tenner

Les mer om kastrering og sterilisering
 

PetVett gjør oppmerksom på at hold av reptiler har vært ulovlig i Norge siden 1977, selv om regelverket kan se ut til å bli endret i løpet av noen år. Dispensasjon fra forbudet kan man få ved å søke til Mattilsynet. Akutt syke dyr får selvfølgelig hjelp, rådfør deg gjerne med veterinæren om ditt dyr trenger akutt behandling.

Se for øvrig  hjemmesidene til Norsk Herpetologisk Forening for mer informasjon rundt dette temaet.  http://www.herpetologisk.com