indremedicin


Indremedisin

Hunder og katter får mange av de samme sykdommer som mennesker, for eksempel sukkersyke, kreft, stoffskifteproblemer, leddgikt og hjertesykdommer.

Dersom veterinæren får mistanke om slike sykdommer ved den polikliniske kontrollen, settes dyret opp til indremedisinsk utredning for å stille en riktig diagnose. Kompliserte utredninger av indremedisinske sykdommer blir foretatt hos de PetVett-veterinærer som har dette fagområdet som sin fordypning.

Indremedisinske utredninger kan være tidkrevende og omfatte prøvetaking, bildediagnostikk, samt flere kontrollbesøk med oppfølgende prøver. Sykdomsbildet kan variere hos indremedisinske pasienter, og symptomene kan ofte komme langsomt og snikende. Diagnostiseringsprosessen kan derfor ofte være en tålmodighetsprøve for både veterinær og eier, men vi tilstreber alltid å finne diagnosen før vi setter inn behandling, siden vi mener dette er den beste måten å sikre seg så god prognose som mulig.

Når pasienten har fått en diagnose og et behandlingsopplegg, følger det kanskje også nye fôringsrutiner med. Flere sykdommer kan behandles eller i det minste støttebehandles ved hjelp av riktig fôring. Veterinæren vil gi råd og veiledning, og følger alltid opp med kontroller når det er nødvendig.

Veterinær Margrethe Hovden ved PetVett Ekeberg har over 20 års erfaring i faget, og har gjennom hele sin karriere hatt indremedisin og ultralyd som spesielle interesseområder. Hun har gått mange kurs i både ultralyd, og mottar særlig henvisninger til indremedisinske utredninger, samt ultralydundersøkelser av hjerte og buk.

Veterinær Tor Kvinge ved PetVett Bergen har indremedisin med hovedvekt på cardiologi og ultralyd som sitt spesialfelt. Han har mange års erfaring med indremedisinske utredninger og ultralydundersøkelser, og mottar henvisninger fra hele Bergensområdet.

Veterinær Kari Lutro ved PetVett Sandvika har spesialkompetanse og mer enn 20 års erfaring innen fugler og eksotiske dyr, kaniner, gnagere, ilder og reptiler. Hun er blant landets fremste spesialister på området, og mottar henvisninger til indremedisinske utredninger på disse artene.

Veterinær Magnus Harjen ved PetVett Dyresykehus har 10 års erfaring som dyrlege. Han har gjennom hele sin karriere vært opptatt av akutt- og indremedisin, og mottar henvisninger innen indremedisin og kreftbehandling.

Veterinær Hilde Røysland ved PetVett Bergen har 10 års erfaring som dyrlege, og er i gang med sin spesialistutdannelse innen smådyrmedisin. Hun har videreutdannelse innen bade indremedisin og ultralyd, og mottar henvisninger på disse feltene.