Ormekur og ID-merking

Til valper og kattunger gir vi regelmessige ormekurer frem til de er et halvt år gamle, og vi anbefaler på det varmeste at de blir id-merket med chip.

Valper og kattunger får vanligvis store mengder spolorm egg i seg via morsmelken. Derfor behandles de hyppig de første seks månedene av sitt liv. For voksne hunder anbefaler vi ikke ormekur annet enn ved behov. Behovet kan også sjekkes ved en avføringsprøve. Ser man orm eller bendelormledd i avføringen, skal hunden selvfølgelig behandles. I tillegg må man huske på den lovfestede behandlingen mot bendelorm ved utenlandsreiser!

Voksne katter som er ute behandles regelmessig hver 3.-4 måned. Smittepresset for katter som fanger og spiser mus og fugl er stort. Alle ormekurer er reseptbelagte i Norge, og må kjøpes på apotek.

Skal hunden eller katten reise utenfor Norge må den chip-merkes, det samme gjelder om den skal HD-røntges eller øyelyses. Men chipen hjelper også mange bortkomne hunder og katter med å bli gjenforent med sine eiere!

Chipen settes inn under huden på dyret, og blir registrert i en nasjonal database. Her kan hvert dyr søkes opp via sitt chipnummer, og eiers navn, adresse og telefonnummer kommer opp. Politiet, veterinærer og Falken/Viking har alle chip-avlesere for å kunne finne eiere av hittehunder og –katter. 

Nyttig å vite om id-merking er at dette dessverre bare er en nasjonal database. Skal man reise utenlands med sitt dyr vil det være en god idé å merke halsbåndet med telefonnummer med internasjonal landskode!

Om man importerer en allerede id-merket hund eller katt fra utlandet, må man på samme måte omregistrere chipen i Dyreidentitets register.