Utenlandseise med kjæledyr

Om man ønsker å ta med seg et kjæledyr ut på reise, må man ta visse forhåndsregler. Det er forskjellige regler for innførsel av dyr i de fleste land, og det er strenge regler for tilbakeførsel til Norge selv om dyret opprinnelig kommer herfra. Man gjør lurt i å undersøke nøye på forhånd!

Informasjonen om innførsel til Norge etter utenlandsopphold finner du på www.mattilsynet.no. Alle hunder, katter og ildere som skal krysse grensen inn til Norge fra et EU-land (med unntak av Storbritannia og Irland) må ha pass, være ID-merket og ha godkjente rabiesvaksiner. Innreise fra Sverige krever ikke rabiesvaksine, men pass og id-chip må være i orden. De fleste EU-land krever det samme for innreise fra Norge, men reglene er litt forskjellige. Kontakt ambassaden til det landet du skal reise til i god tid før avreise!

Husk at det vil ta ca en måned fra du begynner vaksineprogrammet mot rabies før hunden eller katten din er reiseklar! Hunder og katter må være over tre måneder for å vaksineres.

Grunnvaksinen gis minimum 21 dager før avreise. Før var det påbudt med en blodprøve for å sjekke at hunden eller katten hadde dannet nok antistoffer mot rabies, men dette kravet er nå tatt bort. For din egen sikkerhets del, anbefaler vi likevel at hunden eller katten tar denne blodprøven. Ny vaksine må settes innen et år fra siste vaksinasjonsdato.
                                                                                                                 
Ormekur: Alle hunder og katter som skal til Norge etter utenlandsopphold, må besøke veterinær før innreise til Norge. Veterinæren gir en kur mot bendelormen Echinococcus multilocularis. Ormekuren må gis innen maksimum fem døgn (120 timer) og minimum et døgn (24 timer) før innreise til Norge, og skal føres inn i passet. Kuren er lovpålagt fordi denne bendelormen ikke finnes i Norge i dag, og er svært uønsket. Den er ikke farlig for hunden, men kan smitte fra en infisert hund til menneske, som i verste fall kan dø av en infeksjon med Echinococcus multilocularis.

Det er nye regler rundt reise fra Sverige til Norge: muligheten for egenmeldingsskjema er nå falt bort, og alle hunder som har oppholdt seg på svensk jord skal behandles mot echinococcus på veg hjem. Dette skal gjøres av veterinær.

Leptospirosevaksine: I mange land i Europa finnes en smittsom sykdom som heter leptospirose. Den angriper leveren, og om du skal reise utenfor Norden anbefaler vi at hunden din vaksineres mot denne. Reiser du ofte, anbefales to grunnvaksiner med 3-5 ukers mellomrom og deretter en årlig vaksine. Reiser du sjeldnere, anbefales to vaksiner med 3-5 ukers mellomrom ca 2-3 måneder før avreisedato. Leptospirosevaksinen bør ikke settes på samme tid som rabiesvaksinen, da beskyttelsen mot begge sykdommer vil bli lavere.

Parasitter: Alle kjæledyr som skal reise bør behandles forebyggende mot parasitter. Man skal ikke lengre sør enn til Danmark før det finnes helt andre og mange flere parasitter enn de kjæledyrene våre er utsatt for i Norge. Som en generell regel bør alle hunder holdes i bånd og alle katter holdes innendørs ved utenlandsopphold, spesielt langt sør i Europa. Spør din veterinær om resept på forebyggende medikamenter, spesielt mot lopper, flått, mygg og hjerteorm.

Reiser du gjennom Sverige på veien til Norge fra Europa, gjelder regler for innførsel til Sverige. Informasjon får du hos Statens Jordbruksverk tlf +46 36 15 55 33.

Husk at det er du som eier som har ansvar for å gjøre deg kjent med regler for innførsel av dyr til andre land og tilbakeførsel til Norge etter opphold i andre land. Det er også eier som har ansvar for å passe på at rabiesvaksinene blir fulgt opp hvert år, og tatt innen fristen er gått ut. Dyr som ikke oppfyller kravene ved grensepassering, risikerer å bli satt i karantene i opp til fire måneder på eiers bekostning.