OM OSS

PetVett er en del av AniCura

Petvett har blitt en del av AniCura, Nordens ledende sammenslutning innen moderne veterinærmedisin, og den eneste sammenslutning med eksklusivt fokus på hund, katt og andre selskapsdyr.

Med dette har PetVett styrket det faglige fundamentet ytterligere. Vi har nå adgang til en nesten uendelig mengde spesialisert kunnskap innen veterinærmedisin, samtidig som vi fremover vil fortsette å investere i moderne utstyr og utviklingen av våre medarbeideres faglige kompetanse

I de kommende månedene vil alle PetVett klinikkene og PV dyresykehus gå gjennom en prosess hvor vi til slutt vil fremstå som AniCura. I denne prosessen vil da PetVett navnet utfases gradvis.
Våre kunder vil fremover oppleve ny skilting, ny bekledning, ny grafisk profil, ny hjemmeside og ikke minst- nye navn. Men ser man bort fra dette er vi fortsatt de samme og det er fortsatt faget og vår kjærlighet og omsorg for dyrene som driver oss i hverdagen. Vi vil i fremtiden som AniCura fortsatt være kjent for våre kjærneverdier; Trygghet, kompetanse og service.

Har du spørsmål til navneskiftet eller AniCura sammenslåingen er du velkommen til å stille spørsmål til din lokale PetVett / AniCura klinikk.

PetVett klinikkerne endrer navn til:

AniCura Dyresyekhuset Bergen Nord
AniCura Dyreklinikk Bygdøy
AniCura Dyreklinikk Ekeberg
AniCura Dyreklinikk Grünerløkka
AniCura Dyreklinikk Majorstuen
AniCura Dyreklinikken Notodden
AniCura Dyreklinikken Telemark
AniCura Dyresykehus Oslo