KOMPETANSE, SERVICE OG TRYGGHET

Hos AniCura følger vi en enkel, men også ambisiøs målsetning. Vi vil være det naturlige valg for alle dyreeiere som ønsker den høyeste kvalitet ved behandling av dyrene. Som dyreklinikk mener vi at kvalitet defineres ved tre sentrale elementer. Kompetanse, service og trygghet.

Gjennom løpende videreutdannelse, kurs og et internasjonalt nettverk, sikrer vi en kontinuerlig kompetanseutvikling av våre medarbeidere i alle AniCura klinikker. Dette gjelder så vel veterinærer som dyrepleiere og assistenter. Det høye faglige nivået er ryggraden i vår misjon – og dermed måten vi ønsker å være dyreklinikk på.

Utover det å være dyreklinikk er vi også en servicevirksomhet. Du har som kunde hos AniCura krav på den best tenkelige service, og den vil vi hele tiden gjøre vårt beste for å yte. Hos oss er service det samme som rådgivning, informasjon, fleksibilitet og et ærlig smil til alle tider. Men service handler også om empati og nærvær. Om det å lytte til våre klienter og lære av deres opplevelser med sine dyr. Skulle din opplevelse av AniCura ikke leve opp til vår definisjon av service, så vil vi være takknemlige om du forteller dette til oss. Slik kan vi hele tiden bli bedre.

Det tredje bein i vårt kvalitetsbegrep er trygghet, som i siste instans handler om informasjon. Hos AniCura vil vi gjennom informasjonen gi deg som eier trygghet og kunnskap til å selv bidra til den beste oppfølgning av etterbehandling og forebyggelse. Derfor har vi blant annet utarbeidet en lang rekke informasjonsskriv omkring sykdommer, behandlinger og pleie. Informasjonen er en viktig brikke i vår faglige misjon, som går ut på å gi dyrene en bedre hverdag.

EN KJEDE MED LOKALE RØTTER
AniCura er Norges største kjede av dyreklinikker. Samtidig er vi også lokale i de områder hvor vi er representert, ofte med mange års erfaring som dyreklinikk i lokalområdet. For deg som klient og kunde betyr det at du uansett hvilken AniCura klinikk du henvender deg til, kan forvente den samme høye kvalitet på behandling og service.

Som lokale klinikker deltar vi også i det lokale vaktsamarbeidet. Hvis du har bruk for dyrlege utenfor normal arbeidstid, kan du alltid ringe på vårt telefonnummer 81570005, hvor du vil få opplyst nummeret på den lokale vaktdyrlege.

AniCura er i løpende utvikling, både med hensyn på antall klinikker, og hva ytelser og tilbud til våre klienter og pasienter angår. På vår hjemmeside kan du følge med i utviklingen og få informasjon, opplysning og gode tilbud.

Hele AniCura-teamet vil gjerne ønske deg velkommen til AniCura