Telefon: 800 70 005
E-post: kari.lutro@petvett.no

Kari O. Lutro

Veterinær MDNV, MSVF, MAAV, EAAV

Kari  O. Lutro ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 1991. Helt fra starten av sitt studie har hun brukt mye tid på å utdanne seg innen sitt store interessefelt fugler og eksotiske dyr.

Helt siden hun var ferdig med utdannelsen han hun forelest, skrevet veterinærmedisinske artikler, arrangert kurs og etterutdannelse for norske og skandinaviske veterinærer innen fugle- og eksotisk medisin. Ved siden av klinikkarbeidet foreleser hun nå på Norges Veterinærhøgskole innen fuglesykdommer, hun arbeider med ville fugler i Norge, har vært spaltist og fagperson i ulike medier, og har hele tiden lagt vekt på medias opplysende effekt for dyreeiere.

Sin egen kunnskap oppdaterer hun jevnlig med deltakelse på konferanser og kurs som holdes i USA og Europa. Å ha tett kontakt og samarbeid med sine utenlandske fugleveterinær-kollegaer og ekspertisen fra hele verden er av stor betydning. 

Kari jobber nå ved PetVett Sandvika, hvor hun i tillegg til egne pasienter, tar imot henviste fugler, eksotiske dyr, kaniner, gnagere, ildere og reptiler fra mange andre klinikker.