Telefon: 815 70 005
E-post: ekeberg@petvett.no

Siri Ramstad

Veterinær

Siri studerte ved The Bristol School of Veterinary Science, og var ferdig der i 2005. Hennes spesialfelt er kirurgi, og du treffer henne ved PetVett Ekeberg.